Naujausi žaidimai:

Autorinės teisės ir atsakomybė

Autorinių teisių apsauga

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės ir turtinės teisės priklauso išskirtinai portalui Zaidimai2.lt. Be jo administratorių išankstinio raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį tinklapio bet kokiu būdu ar forma.

Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį arba kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams. Bet kokia šiame tinklapyje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams.

Portalas Zaidimai2.lt negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl tinklapyje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Portalas Zaidimai2.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

Tinklapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti tinklapyje esančią informaciją. Informacija pateikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantinių įsipareigojimų dėl tinkamumo kokiam nors tikslui pasiekti. Tinklapio savininkas jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl tinklapyje esančios informacijos bet kokios klaidos, trūkumo, ar nepilnumo bei patikimumo, o taip pat neįsipareigoja kam nors aiškinti apie tokias klaidas ar trūkumus. Tinklapio savininkas negarantuoja jam siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo apsaugos perdavimo internetu metu.
Portale Zaidimai2.lt yra pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Portalas Zaidimai2.lt nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį.

Atsakomybės apribojimas

Jokiu atveju UAB "Argentum Sistemos" administruojanti portalą Zaidimai2.lt ir/arba Zaidimai2.lt administruojantys asmenys, jos tiekėjai ar kitos šioje svetainėje paminėtos trečiosios šalys jokiu būdu neatsako už bet kokius nuostolius (įskaitant, tačiau neapsiribojant, nuostolius atsiradusius dėl negauto pelno, prarastų duomenų ar verslo nutrūkimo), atsiradusius dėl naudojimo, negalimumo naudotis ar kaip naudijimosi šia svetaine pasekmė, bet kokiomis svetainėmis, nurodančiomisį šią svetainę ar medžiaga, informacija ar paslaugomis, kurios pateiktos bet kurioje arba visose tokiose svetainėse, rezultatatas, nesvarbu ar grindžiamus garantija, sutartimi, ieškiniu dėl žalos atlyginimo ar kitų teisiniu pagrindu, nesvarbu, ar UAB "Argentum Sistemos" buvo pranešta apie tokią nuostolių tiimybę, ar ne.

Taikytini įstatymai gali neleisti išskirti ar apriboti papildomus ar netiesioginius nuostolius, tuo atveju, šie apribojimai ir netaikymo nuostatos jums gali būti netaikomi.

blank